Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Kärhana ruhy

  Kärhana ruhy

  Ynam, yhlas bilen;Bütewilik, innowasiýa

 • Önüm aýratynlyklary

  Önüm aýratynlyklary

  Kompaniýa esasan dürli marka döwüjiler we ekskawator bölekleri, eňek döwüji bölekler, konus döwüji bölekler we ş.m.

 • Hil kepilligi

  Hil kepilligi

  Müşderilere üns beriň;üznüksiz gowulaşmak;müşderiler bilen özara peýdaly gatnaşyk

 • Hyzmat

  Hyzmat

  Müşderilere hyzmat etmek, kärhanalary ösdürmek, işgärlere peýdaly bolmak we jemgyýeti tölemek.

Iň soňky habarlar

Iň soňky habarlarymyzy şu ýerden gözlärsiňiz

 • C seriýaly eňek döwüjiniň aýratynlyklary

  “C” seriýaly eňek döwüjisi karýer, magdan gazmak, çagyl çukur we hatda şeýle ideal ýerüsti eziji enjamlary gaýtadan işlemekdir.Olary gurmak aňsat, güýçli öndürijilik, ýokary öndürijilik we bar bolan enjamlary täzelemek ýa-da täze eziji stansiýa üçin ulanylyp bilner.C seriýasy sebäpli ...

 • “Lokotrack LT100C” we “Lokotrack LT120” ykjam eňek döwüjisi

  “Lokotrack LT100C” görnüşli döwüjiniň iki sany iýmitlendiriji tertibi bar.Köp mukdarda inçe däneli programmany öňünden barlamagyň zerurlygy, birleşdirilen görnüşli plastinka iýmitlendirijisini üpjün edip biler we garaşsyz goşa barlag enjamy bilen enjamlaşdyrylar.Saýlanan iýmitlendiriş ulgamyna görä, yzarlaň ...

 • GP200 konus ýykyjynyň synag işleýşi

  1. esasy birikmäniň berkidilmegini barlamazdan ozal konus döwüjisi, maşynyň el aýlanmagy bilen azyndan 2-3 tegelek aýlanmak üçin eksantrik ýeň.Çeýe boluň.Hiç hili dyknyşyk hadysasy, sürüp bilmez.2. Işe başlamazdan ozal nasos başlamaly.Allhli çalgy ýagyna çenli alnan çalgy ýagy ...

Bauma CTT RUSSIA 2019