• C seriýaly eňek döwüjiniň aýratynlyklary
  • C seriýaly eňek döwüjiniň aýratynlyklary
  • C seriýaly eňek döwüjiniň aýratynlyklary

C seriýaly eňek döwüjiniň aýratynlyklary

“C” seriýaly eňek döwüjisi karýer, magdan gazmak, çagyl çukur we hatda şeýle ideal ýerüsti eziji enjamlary gaýtadan işlemekdir.Olary gurmak aňsat, güýçli öndürijilik, ýokary öndürijilik we bar bolan enjamlary täzelemek ýa-da täze eziji stansiýa üçin ulanylyp bilner.

 7-33

Umumy giňişlik üçin C seriýaly eňek döwüjisi az bolany üçin, bar bolan maýatnik we maýatnik eňek döwüjini çalyşmak üçin iň amatly saýlaw.Köne döwüjisi bilen deňeşdirilende, esasy ýük has kiçi, şonuň üçin bar bolan binýady üýtgetmän diýen ýaly.Köne maýatnik eňegi we maýatnik C seriýaly eňek döwüjisi bilen döwüjiniň şol bir aýratynlyklaryny çalyşmak, döwüjiniň önümçiligini gowulandyrmak, bölejikleriň ululygyny has uly, has gowy ezýän önümler.

 

“Nordberg C Series” döwüjileriniň adaty karýerler, magdanlar, çagyl çukurlary we ýykylyş materiallaryny we asfalt gaýtadan işlemek ýaly köp sanly programmada öndürijiligini gowulandyrmak üçin.Diş profilleri we eňekleriň galyňlygy optimizirlenýär we dogry marganes polat erginleri bilen birleşdirilip, geçirijiligi ýokarlandyrmak we iş çykdajylaryny azaltmak üçin.


Iş wagty: Fewral-08-2023